Ga naar hoofdinhoud
Diensten
Kick-off in april?

12GO Biking

300% ecommerce groei voor de grootste fietsenwinkel van Nederland


12GO Biking — De grootste fietsenwinkel van Nederland
300% ecommerce groei voor de grootste fietsenwinkel van Nederland
  • UX design
  • User interface design
  • Replatforming
  • Platform architecture
  • Front-end development
  • Magento development
  • Performance optimization
Portfolio case van webshop ontwikkeling voor 12gobiking door Reach Digital
Introductie

In 20 jaar tijd is 12GO Biking uitgegroeid tot de grootste fietsenwinkel van Nederland en België. Fietsen en accessoires worden aan ruim 500.000 klanten verkocht. Reach Digital realiseerde een nieuwe webshop die aansluit op de behoeften van sportieve- of recreatieve fietsfanaten. Een business case over een succesvolle, langdurige samenwerking.


Reach Digital — 12 Gobiking
Replatforming

Replatforming van een mega shop

De replatforming naar Magento 2 was voor 12GO Biking een strategische keuze: nieuwe techniek, nieuwe features en afscheid nemen van technische legacy die doorontwikkelen blokkeerde. Het bedrijf maakt jaarlijks explosieve groei mee — het nieuwe platform moet deze groei aankunnen. Om het veelomvattende project plat te slaan, onderzochten we de bestaande featureset om tot een Minimal Viable Product te komen. Daarbij rekening houdende met de verschillende invalshoeken: marketing, logistiek en dataverwerking.

Replatform Magento 1 naar Magento Open Source (2)

Koppeling Magento Open Source en ERP voor fietsenbranche
Backend

Koppeling met ERP

12GO Biking werkt met specifieke ERP software voor de fietsenbranche. We analyseerden de bestaande koppeling en port-ten waar mogelijk business logic naar een nieuwe Magento 2 koppeling. We besteedden extra aandacht aan het verminderen van complexiteit en sneller op de webshop tonen van nieuw geimporteerde data. Zo adopteerden we de bestaande stabiliteit van datastromen, zonder aan de huidige werkwijze ingrijpende veranderingen te brengen.


Technologie

Component based development

De nieuwe front-end is gebouwd op basis van componenten: individuele, technisch geisoleerde bouwstenen. Deze strategie is waardevol, want het optimaliseert laadsnelheid en draagt bij aan code stabiliteit van 12GO Biking. Visueel inspireerden we de component library op de bestaande design language. Zo realiseerden we een vertrouwde, maar compleet nieuwe gebruikerservaring.

Frontend development Magento Open Source webshop 12GO Biking

Informatie architectuur

Datamigratie

Het werken met een grote dataset is bij replatforming nauwkeurig werk. We wilden relevante data in het nieuwe systeem behouden, maar de kans benutten om irrelevante data te verwijderen. Voor 12GO Biking migreerden we alle historische bestellingen, facturen en reviews. Configuratie en bijvoorbeeld blogposts werden handmatig geëvalueerd en opnieuw ingevoerd. Bestaande klanten hebben toegang tot hun volledige bestelhistorie en het systeem is grondig opgeschoond.

Datamigratie Magento / Adobe Commerce

Replatforming fietsenwebshop 12GO Biking

Reach Digital — 12 Gobiking
Samenwerking

Doorontwikkeling van het platform is georganiseerd in scrumvorm. Vanuit verschillende invalshoeken en stakeholders worden nieuwe ideeën aangedragen. De product owner van 12GO Biking houdt zicht op de prioriteiten. In nauw overleg maakt het developmentteam inschattingen van complexiteit en gedurende development is er open dialoog. 2-wekelijks wordt er geëvalueerd en wordt een nieuwe sprint gepland.


Scrum traject Adobe Commerce webshop development

Automated testing

Het komt voor dat de ontwikkeling van nieuwe features voor complicaties zorgen. Om bugs te herkennen, implementeerden we end-to-end testing procedures: code die de essentiële functionaliteit automatisch test. Zo worden bij elke deployment de bestelprocedure en datasynchronisatie tussen servers getest. De resultaten worden intern gerapporteert. We borgen hiermee de stabiliteit van de webshop voor, tijdens en na de livegang van nieuwe features.

Website 12GO Biking

Continous development

Performance optimalisatie

Een racefiets fanaat wil natuurlijk dat pagina’s snel laden. We realiseerden advanced javascript bundling, waarbij we bestanden bundelen op basis van pagina’s. De hoeveelheid in te laden javascript per pagina neemt af, wat zorgt voor een lagere Total Blocking Time (TTB). We voerden upgrades door voor Polymer en Lit en vervingen Webpack door Rollup. Het resultaat is 60% kleinere bundles, en daarmee aanzienlijke verbeteringen in de user experience en Google Web Vital scores.

12GO Biking Magento webshop snelheid optimalisatie
12GO Biking Magento webshop snelheid optimalisatie