Logo
21 oktober 2016
Door Cedrique Geense

Wat is de Magento Enterprise Cloud Edition?

Met de release van Magento 2.1 Enterprise en Community is er nog een nieuwe variant van Magento uitgebracht: de Magento Enterprise Cloud Edition. Door de naam denken we direct aan Magento Go, waar in 2014 de stekker werd uitgetrokken. Echter, is het idee achter Magento Cloud Edition anders. Tijd om er eens wat dieper in te duiken.

Een uitbreiding op de basis

De Magento Enterprise Cloud Edition kan gezien worden als een optionele uitbreiding op Magento Enterprise en is een PaaS oplossing (Platform as a Service). Momenteel moeten retailers die Magento gebruiken zelf hun hosting inrichten en managen via een hosting partner of via het aanschaffen van eigen servers. Deze nieuwe editie van Magento Enterprise neemt deze taken op zich en biedt compleet verzorgde hosting en performance management in combinatie met Magento Enterprise.

De bouwstenen

De Cloud Edition is een pakket van verschillende soorten software en services. En bestaat uit de volgende elementen.

AWS Magento Enterprise Cloud Edition is gebouwd op Amazon Web Services’ (AWS) globale infrastructuur. Hierdoor kunnen globale beschikbaarheid, ‘elastische’ schaalbaarheid (niet gebonden zijn aan hardware capaciteit limitaties), geoptimaliseerde performance en volledige redundancy geboden worden.

New Relic

Als één van de betere applicaties op het gebied van performance monitoring gaat New Relic een stukje verder dan standaard system monitoring. Binnen de Magento Cloud Edition evalueert New Relic alles van server infrastructuur tot browser performance. Daarnaast kan er met New Relic een grote belasting op de webshop worden gesimuleerd om performance onder hoge druk te testen.

Blackfire.io

Blackfire biedt performance monitoring specifiek voor de PHP code die gebruikt wordt binnen de Magento Enterprise Cloud Edition en helpt om knelpunten te vinden.

Fastly

Fastly is een real-time Content Delivery Network dat snel problemen kan diagnosticeren en snel aanpassingen kan maken als er performance issues zijn. Ook inspecteert het constant het verkeer naar de webshop, herkent en beschermt het tegen DDoS aanvallen en houdt het gevoelige data veilig.

Daarnaast wordt er natuurlijk gebruik gemaakt van Magento 2 enterprise en is 24/7 support vanuit Magento ingesloten in het Cloud pakket.

Developer ondersteuning

Het Magento Cloud Platform moet het leven van developers makkelijker gaan maken, door als rol van DevOps te functioneren. Programmeurs werken nog steeds op een lokale IDE en webserver, maar het platform ontneemt een groot deel van de rest:

  • Magento cloud voorziet je van services zoals Redis, Elasticsearch en zelfs MySQL - developers hoeven niet alles te installeren op hun lokale machines, maar kunnen toegang krijgen tot deze services door een tunnel. Deze tunnels worden automatisch gecreeerd bij de project setup. Als een developer liever lokaal geinstalleerde services wilt gebruiken, dan kan dat ook.
  • Er is een magento installatie voor elke git branch die automatisch wordt gecreeerd in de cloud. Die kunnen gebruikt worden als integratie, testing of preview installatie en zijn een paar minuten na het pushen naar een git branch beschikbaar.
  • Databases zijn top-down ingedeeld: de installaties worden hierarchisch gemanaged, dus zal een nieuwe installatie een kopie van de database van zijn parent krijgen, met instellingen aangepast naar het doel van de installatie. En dit gebeurt allemaal automatisch.
  • Dit betekent dat alle data-aanpassingen in de code zouden moeten staan; er zal geen manier zijn om data te synchroniseren vanaf een staging installatie naar de live installatie. Developers zouden CMS pagina’s moeten aanmaken of configs settings moeten aanpassen via setupscripts.
  • Speciale instellingen kunnen worden ingesteld per installatie op de web interface (bijv. verschillende gegevens van betalingsmodules voor live installaties en development omgevingen). Het is ook mogelijk om developers specifieke rechten te geven, zodat toegang tot het systeem per onderdeel kan worden beperkt.
  • Als extra informatie: hier is de cloud edition sample repository op GitHub.

Het verschil tussen Magento Enterprise Cloud Edition (PaaS) en SaaS

Zoals eerder benoemd is Magento Cloud een PaaS oplossing. Deze structuur zorgt ervoor dat hetgeen wat retailers het meeste waarderen in Magento behouden blijft, namelijk de flexibiliteit en mogelijkheid tot customization. Het development team heeft namelijk toegang tot de broncode en kan het daardoor volledig aanpassen om aan de wensen te voldoen. Dit is het belangrijkste verschil met een Saasoplossing zoals Shopify of Demandware, waar developers geen toegang hebben tot de broncode, en dus aanpassingen maken maar zeer gelimiteerd mogelijk is.

Het verschil tussen Magento Enterprise Cloud Edition en traditionele hosting

Bij hosting is er over het algemeen de keuze uit twee verschillende services; dedicated hosting of shared hosting. Bij dedicated hosting betaalt een bedrijf vooraf een specifiek bedrag voor de benodigde resources. Het bedrijf krijgt een specifieke bandbreedte en rekenkracht die vooraf wordt bepaald aan de hand van de huidige belasting en de te verwachten belasting. Gaat de belasting verder omhoog dan verwacht en is er op een later punt meer serverruimte benodigd moet deze worden aangeschaft bij de hostingprovider. Deze manier van capaciteit plannen zorgt er in veel gevallen voor dat er ofwel te weinig servercapaciteit, of dat er een overschot is. In de linker grafiek hieronder staat een voorbeeld gegeven van wisselende serverbelasting en hoe dedicated hosting daarmee om gaat.

In de rechter grafiek is dezelfde wisselende serverbelasting te zien, maar deze keer wordt deze dynamisch opgevangen door shared cloud hosting van Amazon. Dit houdt in dat de servercapaciteit van Amazon gedeeld wordt met vele andere Amazon gebruikers. De gebruiker neemt alleen de capaciteit af die op dat moment nodig is en betaalt ook alleen voor die afgenomen capaciteit. In de praktijk betekent dit dat er nooit teveel wordt betaalt voor capaciteit die niet gebruikt wordt, en dat er ook geen sprake is van een tekort aan servercapaciteit bij piekbelastingen of toename van belasting. Shared cloud hosting is dus veerkrachtiger dan dedicated hosting en is daarnaast ook vaak goedkoper omdat er niet betaald hoeft te worden voor de fysieke ruimte en onderhoud.

De toekomst

De Magento Cloud editie is pas een half jaar geleden aangekondigd en er wordt nog veel aandacht besteed aan het volledig opstarten van de service. De eerste webshops draaien op Cloud Editie en verwacht wordt dat dit aantal de komende maanden zal toenemen.

Het is goed om te zien dat Magento aandacht besteedt aan dit vraagstuk, omdat hosting van Magento een cruciaal onderdeel is van het succes een webshop. We zijn erg benieuwd of Magento Cloud een succes wordt en of het verandering brengt in de manier waarop het platform nu gebruikt wordt. De belofte van volledige automatisering in hosting, schaalbaarheid en performance is interessant, maar uit de praktijk moet blijken of het realistisch is gezien onze ervaring dat ieder project anders is.

Bent u benieuwd of de Magento Enterprise Cloud Edition voor u geschikt is, of heeft u verdere vragen over deze nieuwe versie of Magento in het algemeen. Neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag verder.

21 oktober 2016
Door Cedrique Geense

Op zoek naar een Magento webshop specialist?

We komen graag met je in gesprek. Direct een Magento webshop project opstarten?