Logo
Migration Animation

Webshop migreren naar Magento

Migreren naar een nieuw webshopssysteem is ingrijpend. Reach Digital realiseert succesvol migraties naar het Magento 2 e-commere platform. Ervaren in alle uitdagingen die hierbij komen kijken, zodat alles op zijn plaats valt.

Machiel Kreiken
Tim Hofman
Even sparren? 071 - 744 0084

Wanneer overstappen van E-commerce platform?

Een overstap naar een nieuw E-commerce systeem kan belastend en kostbaar zijn. Een beslissing die lang uitgesteld wordt. De realiteit is dat software een houdbaarheidsdatum heeft; een e-commerceplatform gaat gemiddeld 5 tot 10 jaar mee. Een overstap naar een nieuw platform is dus onvermijdelijk. Maar het moment van overstappen kan gekozen worden. Als er grote twijfel heerst of nú het juiste moment is, neem dan de volgende punten in overweging:

Internet en innovatie op gebied van frontend gaan door. Er gaat veel aandacht uit naar performance (snelheid), mobile speelt sinds een aantal jaar een grote rol en design requirements liggen hoger. Bezoekers maken een (koop)beslissing op de kwaliteit van de gebruikerservaring. Magento als PWA (progressive web apps) en offline compatibility zijn ontwikkelingen die de ervaring van een gebruiker op een haperende 3G of 4G verbinding sterk verbeteren.

Oude software onderhouden of doorontwikkelingen is kostbaar. Door technische schuld (technical dept) lopen kosten exponentieel op, want iedere nieuwe functionaliteit die wordt gerealiseerd kost meer tijd om te realiseren.

Met een nieuw systeem wordt een grote sprong in featureset en kwaliteit van de techniek gemaakt. Nieuwe API's en techniek volgens de laatste standaarden waarborgen de mogelijkheid tot groei in de toekomst.

Problemen door oude software nemen toe. Deadlocks op de database en scalibility issues bij een groeiend aantal gebruikers maken het steeds moeilijker om een goede gebruikerservaring te bieden. Data integriteit wordt steeds moeilijker om te waarborgen, waardoor developmentcapaciteit wordt versplilt aan het oplossen van een toenemend aantal problemen.

Een nieuw systeem, met nieuwe tech stack betekent dat je kunt werken met nieuwe diensten, producten en services van externe bedrijven. Nieuwe marketingtools, volledig automatisch meeschalende hostingservices, nieuwe mogelijkheden tot shipping en payments worden mogelijk.

De overstap naar een nieuw platform betekent afscheid nemen van technische schuld en historische beslissingen in techniek. Minder bugs, waardoor de development velocity (snelheid waarmee nieuwe functionaliteit wordt ontwikkeld) weer kan toenemen.

Oude versies van mysql, php, apache en modules betekenen meer vatbaarheid voor security leaks en hacks.

Redenen om naar Magento 2 over te stappen als e-commerce platform

Magento migratie van Magento 1 naar Magento 2 is (ongeveer) even complex als het migreren van een ander systeem naar Magento. Het proces is vergelijkbaar met het bouwen van een nieuwe webshop. Argumenten om het proces nu in gang te zetten, specifiek voor het overstappen van Magento 1 naar Magento 2, zijn:

replatforming card header

Magento 2 modules door Reach Digital

We hebben een overzicht gemaakt met de reeds door ons ontwikkelde Magento 2 modules. Sommigen zijn Open Source. Module ontwikkeling voor PSP’s of logistieke partijen doen we op aanvraag.

Magento heeft de afgelopen jaren veel terrein gewonnen. 1 op de 4 webshops draait op het platform. Inmiddels is Magento 2 stabiel en voor productie inzetbaar. Dat betekent dat veel Magento 1 webshops magento migreren naar versie 2 zullen moeten overwegen:

De ondersteuning voor Magento 1 vervalt. Tot 2019 zal Magento Inc. security updates uitbrengen voor het platform. Dit betekent dat de veiligheid van het platform daarna is overgeleverd aan de community. Voor veel partijen de reden voor een Magento migratie naar Magento 2.

De kwaliteit geleverd door gerenommeerde third party module ontwikkelaars is goed. De kwaliteit van veel Magento 1 modules is slecht. Ze werken, maar er ontstonden problemen bij high performance webshops, conflicteerden met andere modules of waren technisch 1 grote hackjob. De belangrijkste third party modules hebben écht geïnvesteerd in de kwaliteit van hun Magento 2 aanbod.

Alle gespecialiseerde bureau's investeren in Magento 2. Kennis van programmeurs wordt gericht op Magento 2. Goede mensen vinden die nog willen werken aan het oude platform wordt moeilijker. Nieuwe problemen met het oude platform zullen moeilijker worden om op te lossen, door minder ondersteuning vanuit de community.

Magento 2 is gebouwd op de e-commerce kennis van nu. De technologie is beter en het biedt vanuit de core een betere featureset. Een groot voordeel van Magento migratie.

Third party developers richten zich op Magento 2. Support voor Magento 1 modules zal nog geleverd worden, maar innovatie en nieuwe modules worden voor Magento 2 gebouwd.

Magento inc richt zich volledig op Magento 2. Op de roadmap staan B2B functionaliteit, een beter CMS, machine learning voor search en Multi-warehouse inventory. Nieuw zijn Magento Analytics en Magento Cloud (platform.sh).

Werkwijze migratie naar Magento 2

Ondersteuning in de orientatie naar een nieuw systeem

Het orientatieproces voor de overstap naar een nieuw e-commerce systeem is moelijk om op te starten. De materie is complex om in te duiken. Aanvragen die we ontvangen varieren van ver uitgewerkte specificatiedocumenten of RFP's tot korte berichten. Reach Digital kan vroeg in dit proces begeleiding bieden; we denken graag mee of Magento 2 een geschikt platform is voor de situatie en hoe het project optimaal kan worden ingericht. Mochten we herkennen dat veel functionaliteit beter past bij een ERP of PIM systeem, dan wordt dit altijd gecommuniceerd.

Een behapbaar proces, gefaseerd naar Magento migreren

Wanneer er meerdere partijen en developers aan een platform hebben gewerkt, sommige code al 10 jaar oud is en er op de achtergrond nog een oud ERP systeem meedraait, dan kan migratie overweldigend zijn. Om die reden maken we het project zo klein mogelijk; een Minimal Viable Product. Als onderdeel van ons scrumproces, zorgen we dat alle belangrijke mensen iedere sprint planning rond de tafel zitten. Zo kunnen we klein beginnen en gecontroleerd uitbouwen. Ook belangrijk; we bepalen samen hoe we functionaliteit kunnen realiseren en live kunnen zetten met zo min mogelijk afhankelijkheden van andere onderdelen. Niet live op het nieuwe platform met 1 knop, maar juist tientallen kleine onderdelen gefaseerd uitrollen. Dit is de beste manier om risico's in te perken.

Doelgroepen en mate van automation

Welke doelgroepen met het systeem werken en de mate van automation hebben impact op de omvang van het project. Voor management gelden andere use cases dan voor klantenservice, logisitiek medewerkers, finance en eventuele interne developers. Bij het specificeren van het Minimal Viable Product (de minimale vorm van de nieuwe webshop waarmee live gegaan kan worden) overleggen we in hoeverre het nodig is om functionaliteit opnieuw te bouwen en op welk moment in het proces dit relevant wordt.

Complexe business logic en unieke use cases

De grootste complexiteit bij migraties van Magento 1 naar Magento 2, of van Woocommerce naar Magento, is op maat gemaakte busines logic. Functionaliteit die uniek is voor het bedrijf en de bedrijfsvoering definieert. Bijvoorbeeld unieke kortingssystemen, productconfiguraties of Made to order producten. Uniek uitgewerkte use cases voor automation van taken van logistiek, finance of klantenservice. Dit zijn vaak de grootste kostenposten in een migratieproces én vaak reden om een migratie uit te stellen ("Éindelijk draait het zoals we willen"). De oplossing is om samen te onderzoeken hoe gebruikers van verschillende bedrijfsafdelingen de taken kunnen uitvoeren in het nieuwe systeem. Of welke third party modules hier een oplossing voor bieden. Soms beslissen we, omdat de impact voor een doelgroep klein is (weinig extra werk betekent), functionaliteit pas in een later stadium te realiseren. In een ander geval wordt het legacy systeem gedownscaled om een specifieke taak nog te kunnen blijven vervullen. In alle gevallen voorkomen we dat een tijdige migratie wordt geblokkeerd.